Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. § (4) bekezdése és 19. § (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyész

pályázatot hirdet

ügyészségi fogalmazói álláshelyek betöltésére az alábbi szolgálati helyekre a megjelölt létszámban:

Főváros
fővárosi kerületi ügyészségek(10)
Központi Nyomozó Főügyészség
Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség(2)
Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség(1)
Győri Regionális Nyomozó Ügyészség(1)
Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség(1)
Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség(1)
Hajdú-Bihar megye
Debreceni Járási Ügyészség és Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Heves megye
Füzesabonyi Járási Ügyészség(1)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászberényi Járási Ügyészség és Szolnoki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Pest megye
Monori Járási Ügyészség és Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Tolna megye
Bonyhádi Járási Ügyészség és Szekszárdi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Tamási Járási Ügyészség(1)
Vas megye
Körmendi Járási Ügyészség(1)
Veszprém megye
Pápai Járási Ügyészség, Tapolcai Járási Ügyészség és Veszprémi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Zala megye
Keszthelyi Járási Ügyészség és Zalaegerszegi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. § (1) bekezdése és 11. § (4) bekezdése állapítja meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet. [Üjt. 109. § (3) bekezdés.]

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni a Legfőbb Ügyészség által biztosított elektronikus felületen (www.fogalmazo.ugyeszseg.hu) a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, az adatlap benyújtásának megerősítésével lehet

2019. július 10. napjáig.

A pályázatot benyújtottnak tekintjük, amennyiben a pályázó az adatlapot kitöltötte, és a pályázat további dokumentumaival együtt elektronikusan elküldte, a regisztrációs számot tartalmazó válasz e-mailre pályázati szándékát 24 órán belül megerősítette.

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a benyújtással egyidejűleg hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez az elektronikus pályázati felületen elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatlap a benyújtást követően, utóbb nem módosítható. Az adatok helyesbítésére a pályázónak a pályázásra nyitva álló határidőben van lehetősége, a teljes adatlap újbóli benyújtásával. A pályázatban kizárólag a legutolsónak benyújtott adatlapon közölt adatokat és az ahhoz mellékelt dokumentumokat vesszük figyelembe.

A pályázat további, az elektronikus felületen csatolni kért dokumentumai az alábbiak:

 1. A pályázó aláírt, fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvű, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmazza a pályázó szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációinak felsorolását.
 2. Az adatlap egyes adatait igazoló okiratok, különösen:
  • a jogi végzettséget igazoló eredeti oklevél, ennek hiányában végzős joghallgatóknál a felsőoktatási intézmény által a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolás, amelynek tartalmaznia kell az oklevél minősítését is (a jogi végzettséget igazoló oklevél, a közjegyző által hitelesített másolata, vagy a tanulmányok befejezéséről kiállított igazolás – legkésőbb az első személyes meghallgatás időpontjáig – abban az esetben pótolható, ha a pályázó rendes záróvizsga időszaka a pályázati határidőt követően ér véget);
  • a jogi végzettséget igazoló oklevél magyar nyelvű mellékletei;
  • az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány; nemzetközi nyelvvizsga csak akkor vehető figyelembe, ha a honosítás megtörtént; ez utóbbi esetben az erről szóló dokumentum is; egyetemi lektorátusi vizsga nem tüntethető fel);
  • a szakmai gyakorlatról, különösen az ügyészségi szakmai gyakorlatról szóló igazolás;
  • a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvételről szóló igazolás.
 3. A pályázó nyilatkozatai, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem áll [Üjt. 109. § (1) bekezdés], tagja-e pártnak és politikai tevékenységet folytat-e, amennyiben igen, vállalja, hogy a pályázat elfogadása esetén, kinevezéséig azt megszünteti.
 4. A pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot a pályázathoz nem kell csatolni. A pályázatot elnyert személynek külön felhívásra kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal azt a tényt, hogy az Üjt. 11. § (4) bekezdés a)–f) pontjaiban foglaltak vele szemben nem állnak fenn.

Több, akár különböző főügyészséghez tartozó szolgálati helyre lehet pályázni.

A pályázó a meghallgatás időpontjáról, továbbá a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül pályázata eredményéről az adatlapon megadott e-mail címen kap tájékoztatást.

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha a pályázó

 • a pályázati határidőig elektronikusan elérhető adatlapot nem töltötte ki, nem küldte el, illetve nem erősítette meg az erre felszólító elektronikus levélre,
 • a pályázatot hiányosan küldte el, és a hiánypótlására irányuló felszólításnak az abban megjelölt idő alatt nem tett eleget [Üjt. 19. § (4) bekezdés],
 • nem felel meg a kinevezés feltételeinek.

Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az ügyészség iránti érdeklődése (ügyészségi szakmai gyakorlat, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés, szakdolgozat témaválasztása) szerepet játszik.

A fogalmazói pályázatok rendszerhelyes működéséhez a következő böngésző programok használatát ajánljuk: a Microsoft Edge, az Internet Explorer 10, a Google Chrome 46 vagy a Mozilla Firefox 48, illetve ez utóbbiak magasabb verziószámú változatai. Más programok használata esetén a megjelenítési, illetve működési problémák fellépése nem zárható ki. A pályázó jelentkezésében összesen 100 MB mellékletet tölthet fel. A csatolandó dokumentumokat elsősorban PDF fájlban kérjük. Egyéb elfogadható fájltípusok: a Microsoft Office csomag formátumai, képfájlok (PNG, JPG).

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, valamint az ügyészség honlapján (www.ugyeszseg.hu). A pályázati adatlap kitöltéséhez érdemi segítséget a +36-1-354-5500 telefonszám 2653 és 2654 mellékein, technikai támogatást a +36-1-472-5700 telefonszámon kérhetnek.

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály